Małopolskie Studia Regionalne Nr 1/17/2009

Autor: Aneta Widak, Alicja Bodek, Grzegorz First i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2009
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:demografia, edukacja dorosłych, ekonomia społeczna, Małopolska, polityka społeczna, rozwój regionalny, srebrna gospodarka, starzejące się społeczeństwo, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Prezentowane kolejne wydanie Małopolskich Studiów Regionalnych przedstawia Państwu małopolski punkt widzenia na zagadnienia zmian społecznych oparty na doświadczeniach instytucjonalnych oraz wiedzy eksperckiej. Wśród nich polecam ogólne spojrzenie na ekonomię społeczną jako ekonomię solidarności oraz politykę społeczną prowadzoną przez samorząd wojewódzki. Szczególnym aspektem zmian demograficznych jest proces starzenia się społeczeństwa; z tego też względu cenny jest wgląd w dokumenty poświęcone tej tematyce oraz zaprezentowanie sukcesów idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako pomysłu na aktywizację oraz edukację osób starszych.
Z problematyką tej grupy wiekowej wiąże się także zagadnienie zdrowia – warto przybliżyć zatem kwestie związane z medycyną na odległość oraz opieką telemedyczną – inicjatywami wyrosłymi na gruncie łączącym medycynę i nowoczesne techniki informatyczne.

Wspomniana konieczność integracji inicjowanych działań znajduje swe najpełniejsze odzwierciedlenie w strategiach rozwojowych krajów i regionów. Z tego też względu prezentowane wydanie Studiów przybliża również kwestie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, dokumentu wyznaczającego wizję rozwoju regionu w horyzoncie najbliższej dekady, także w obszarze szeroko definiowanej polityki społecznej.

 

Zapraszamy do lektury.