Małopolskie Studia Regionalne Nr 1/15/2008

Autor:Alicja Bodek, Grzegorz First, Łukasz Strutyński i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2008
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:funkcje miast, Małopolska, miasto, polityka miejska, rewitalizacja, rozwój regionalny, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Oddając w Państwa ręce publikację Małopolskie Studia Regionalne Nr 1/15/2008 wierzymy, że to kolejny cenny głos w debacie dotyczącej miast.

Miasta od zawsze odgrywały ogromną rolę w tworzeniu cywilizacji. Nieprzypadkowo starożytni Rzymianie liczyli czas „ab Urbe condita”, czyli od założenia Rzymu. Szeroko rozumiana polityka miejska sięga zatem początków życia społecznego. I choć czasy, a wraz z nimi problemy miast, się zmieniły, właściwe zarządzanie tymi obszarami wciąż stanowi wyzwanie dla władzy publicznej.

W naszych czasach podstawą społecznego rozwoju stała się ludzka wiedza, ale tylko oparta na niej gospodarka zdolna jest do konkurencji w globalizującym się świecie. Tym samym rola miast, także jako ośrodków pomnażania wiedzy, nabrała szczególnego znaczenia. Na europejskim poziomie trudno wyobrazić sobie realizację Strategii Lizbońskiej, bez prowadzenia właściwej polityki miejskiej. Zresztą ta polityka stanowi ważny element polityki spójności, choć trzeba przyznać, że została relatywnie późno włączona do europejskiej debaty. Także na krajowym poziomie nadrabiamy wieloletnie zaległości w tej materii, dotyczące zwłaszcza obszarów metropolitalnych. To ważna część reformy ustrojowej państwa. W polityce miejskiej ogromne znaczenie odgrywa również problem rewitalizacji.

Hasło rewitalizacji, niesie ze sobą wiele pozytywnego ładunku, związanego choćby z jego źródłosłowem odnoszącym się do ożywienia, nadania czemuś życia na nowo. Rozwój współczesnej cywilizacji oraz zmiany ekonomiczne i środowiskowe wymuszają od władz lokalnych i regionalnych spojrzenia na zdegradowane, zniszczone czy często wręcz martwe obszary pod kątem nie tyle ich ożywienia, co nadania im nowych funkcji, które wpiszą się w klimat społeczny miasta czy dzielnicy i przyczynią do ich rozwoju oraz podniesienia jakości życia mieszkańców.

Proces rewitalizacji jest przedmiotem zainteresowania nie tylko architektów, urbanistów, ale także socjologów, ekonomistów, ekologów, czy lokalnych i regionalnych samorządowców. Współczesne rozumienie procesu rewitalizacji obejmuje nie tylko wymiar techniczny czy infrastrukturalny, ale także społeczny – dotyka wręcz „psychologii miasta”.

Obszary kryzysowe zyskując, bowiem nowe funkcje, często przyczyniają się do redukcji wykluczenia społecznego, integrują mieszkańców, wzmacniają lokalne więzi.

 

Zapraszamy do lektury.