Rozwój Regionalny w Małopolsce Nr 1/14/2008

Autor:Alicja Bodek, Grzegorz First, Magdalena Łasak i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2008
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, polityka spójności, rozwój regionalny, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Z przyjemnością oddajemy do Państwa rąk kolejne wydanie raportu „Rozwój Regionalny w Małopolsce”. Tematem wiodącym jest przyszłość polityki spójności UE po roku 2013 z punktu widzenia doświadczeń regionów oraz proponowanych zmian postulowanych przez rząd i ekspertów – praktyków polityki regionalnej w naszym kraju.

Zastanawiać może, dlaczego w drugim roku trwającego siedem lat okresu programowania powstaje pytanie
o kształt „nowej” polityki spójności UE. Odpowiedź na szereg kwestii związanych z projektowanymi zmianami i wizją polityki regionalnej po 2013 roku będzie powstawać w toku debat, analiz i badań mających miejsce w całej Europie;  proces ten ze swej istoty przebiega długo i wymaga już teraz spojrzenia strategicznego w kierunku pożądanych reform. Unijna polityka spójności ewoluuje bowiem wraz ze zmieniającą się rzeczywistością ekonomiczną, społeczną i nade wszystko zewnętrzną państw tworzących Europę. Hasła solidarności regionów, spójności europejskiej czy konkurencyjności globalnej wymagają nowego zdefiniowania oraz ukierunkowania na politykę spójności jako instrumentu osiągania celów i priorytetów całej Unii Europejskiej.

Małopolska, która wraz z innymi regionami państw „nowej” Europy ma okazję po raz pierwszy w pełni uczestniczyć w dyskusji i przygotowaniach nowej polityki spójności, pragnie włączyć się do tej debaty, tak, by już teraz zwrócić uwagę na wyzwania wewnętrzne i zewnętrze polityki spójności, widoczne z poziomu regionalnego. Cieszymy się, że możemy Państwu zaprezentować zróżnicowane punkty widzenia  –  zarówno rządu, przedstawicieli regionów, jak i ekspertów, na ten interesujący i przyszłościowy temat.

Mamy nadzieję, iż zapoczątkowana dyskusja wzmocni docelowo skuteczność polityki spójności poprzez wzbogacenie coraz szerszego spojrzenia na przyszłość regionów w UE, obejmującego nie tylko reagowanie na potrzeby regionów i państw, ale także kreowanie warunków i nadawanie impulsów do dalszego ich rozwoju.

 

Zapraszamy do lektury.