Małopolskie przemysły kreatywne – stan i warunki rozwoju

Autor:Ewa Dzielnicka, Paulina Gawryś, Iwona Kania, Marta Mackiewicz, Agata Niedolistek, Monika Sochaczewska, Magdalena Sroka
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2018
Temat:kultura
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:architektura, branża filmowa, branża muzyczna, branża wydawnicza, gry komputerowe i oprogramowanie, konserwacja zabytków, Małopolska, media i reklama, projektowanie graficzne, projektowanie ubioru, przemysły kreatywne, rzemiosło artystyczne, sztuki sceniczne,
Okładka raportu

Opis:

Analiza przemysłów kreatywnych w Małopolsce została przeprowadzona w latach 2010-2016, a jej wyniki znalazły się w raporcie pn. Małopolskie przemysły kreatywne – stan i warunki rozwoju.

W badaniach skupiono się przede wszystkim na diagnozie stanu, potencjału oraz uwarunkowań 11 przemysłów kreatywnych funkcjonujących w Małopolsce, rozpoznaniu poziomu koncentracji działalności kreatywnej oraz charakterystyki dynamiki jej rozwoju w porównaniu do innych regionów w Polsce oraz identyfikacji i ocenie rozwiązań w zakresie wsparcia przemysłów kreatywnych.

Badaniu poddana została branża złożona z 11 przemysłów kreatywnych, wśród których znalazły się:

 • przemysł filmowy,
 • przemysł muzyczny,
 • przemysł wydawniczy,
 • media i reklama,
 • projektowane ubioru,
 • architektura,
 • sztuki sceniczne (performatywne – teatr, opera, taniec),
 • działalność artystów i rzemiosło artystyczne,
 • konserwacja zabytków i dzieł sztuki oraz dziedzictwo kulturowe,
 • projektowanie graficzne i wzornictwo przemysłowe (design),
 • gry komputerowe i oprogramowanie.

Raport powstał w oparciu o badania prowadzone w kilku etapach i za pomocą wielowymiarowych technik badawczych, m.in. danych zastanych pozyskanych ze statystyki publicznej (m.in. baza podmiotów REGON, dane z badania GUS dotyczących struktury wynagrodzeń), wywiadu telefonicznego oraz prowadzonego za pomocą internetu, ankiety audytoryjnej oraz indywidualnego wywiadu pogłębionego.

Publikacja składa się z dwóch części: metodologicznej opisującej kontekst badawczy, cele badania i sposób postępowania badawczego oraz części prezentującej szczegółowe wyniki badania. W części drugiej skoncentrowano się na zgromadzeniu danych dotyczących charakterystyki przemysłów kreatywnych w Małopolsce, udziału branż kreatywnych w małopolskim PKB, czy też struktury rynku pracy i sytuacji zawodowej osób zatrudnionych w małopolskim sektorze kreatywnym.

Szczegółowe analizy prowadzone na poziomie poszczególnych branż pomogły ustalić także, jakie są najważniejsze trendy i uwarunkowania rozwoju poszczególnych przemysłów kreatywnych, jak działa wsparcie instytucjonalne oraz współpraca i sieciowanie w branżach kreatywnych. Raport uzupełniony jest raportami szczegółowymi dotyczącymi poszczególnych branż kreatywnych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami cząstkowymi z badania dotyczącego funkcjonowania przemysłów kreatywnych w Małopolsce:

Przemysły kreatywne – Architektura

Przemysły kreatywne – Branża gier komputerowych i oprogramowania

Przemysły kreatywne – Branża konserwacji zabytków i dzieł sztuki oraz dziedzictwa kulturowego

Przemysły kreatywne – Branża mediów i reklamy

Przemysły kreatywne – Branża muzyczna

Przemysły kreatywne – Branża filmowa

Przemysły kreatywne – Branża sztuk scenicznych

Przemysły kreatywne – Branża wydawnicza

Przemysły kreatywne – Działalność artystów i rzemiosło artystyczne

Przemysły kreatywne – Branża projektowania graficznego i wzornictwa przemysłowego oraz projektowania ubioru