Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju. 6. Raport Roczny

Autor:Andrzej Binda, dr Tomasz Grzegorz Grosse, dr Robert Guzik i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2010
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:fundusze europejskie, Małopolska, perspektywa finansowa 2007-2013, środki unijne, województwo małopolskie, wsparcie unijne,
Okładka raportu

Opis:

Szóste wydanie Raportu Rocznego „Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju” poświęcone zostało w głównej mierze projektom współfinansowanym z funduszy europejskich w perspektywie 2007-2013.

W latach 2009-2010 prowadzone były intensywne prace związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do roku 2020. W trakcie dyskusji wypracowany został model wyodrębnienia w województwie pięciu subregionów funkcjonalnych, cechujących się specyfiką społeczną i gospodarczą. W niniejszym Raporcie nawiązano do powyższego układu, przedstawiając wybrane informacje według subregionów funkcjonalnych. Takie terytorialne podejście jest charakterystyczne dla aktualnej polityki rozwoju województwa małopolskiego.