- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju. 11. Raport Roczny

„Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju. 11. Raport Roczny” zawiera analizę wykorzystania środków finansowych otrzymanych z Unii Europejskiej w latach 2007-2015. Dzięki funduszom zrealizowano tysiące projektów. Powstały nowe drogi, szpitale, laboratoria naukowo-badawcze, obiekty kultury, sieci wodne i kanalizacyjne. Z unijnych dotacji skorzystali przedsiębiorcy, pracodawcy, pracownicy, naukowcy, studenci, seniorzy, rodzice oraz dzieci. W opracowaniu oceniona jest efektywność dotychczasowego wsparcia. Gdy analizujemy wykorzystanie Funduszy Europejskich oceniamy efektywność dotychczasowego wsparcia.

11. Raport Roczny wzbogacono o analizę powiązań gospodarczych województwa małopolskiego z innymi polskimi regionami. Analizę opracowano na podstawie deklaracji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Dane podatkowe zostały udostępnione przez Urząd Skarbowy.

Raport Roczny jest cyklicznym wydawnictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.