Małopolskie miasta – funkcje, potencjał i trendy rozwojowe

Autor:Bolesław Domański i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2010
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:funkcje miast, Małopolska, małopolskie miasta, potencjał miast, rozwój regionalny,
Okładka raportu

Opis:

Małopolskie miasta – funkcje, potencjał i trendy rozwojowe” – raport z badania, którego celem było uchwycenie potencjału i funkcji gospodarczych miast Małopolski, warunków życia, dostępności i jakości usług publicznych, dostępności komunikacyjnej i powiązań miast oraz delimitacja obszarów funkcjonalnych.

Badaniem objęto wszystkie 60 miast województwa małopolskiego, jakkolwiek brak dostępnych danych statystycznych dla miejscowości, które uzyskały prawa miejskie po 2008 roku (Szczucin, Radłów, Bobowa) uniemożliwiał uwzględnienie ich w niektórych analizach.

W przypadku analiz dynamicznych porównywano najczęściej dane dla roku 1999, gdy powstało województwo małopolskie oraz roku 2008.