Małopolskie inteligentne specjalizacje. Kompleksowy przegląd danych monitoringowych

Autor:Tomasz Kwiatkowski
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2019
Temat:fundusze europejskie
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:inteligentne specjalizacje, Małopolska, Regionalny Program Operacyjny,
Okładka raportu

Opis:

Analiza „Małopolskie inteligentne specjalizacje. Kompleksowy przegląd danych monitoringowych” zawiera informacje i dane przeanalizowane w wybranych do dofinansowania i zakontraktowanych projektach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz krajowych programów operacyjnych.

W opracowaniu znalazły się następujące informacje:

  • w jakich obszarach specjalizacyjnych składano najwięcej wniosków do regionalnego i krajowych programów operacyjnych,
  • czy w Małopolsce mamy do czynienia ze specjalizacjami powiatowymi,
  • które małopolskie powiaty są najskuteczniejsze w pozyskiwaniu środków na projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji,
  • ile podmiotów wpisujących się w inteligentne specjalizacje działa na terenie poszczególnych powiatów regionu.

Recenzję analizy wykonał  dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ. Ryciny opracowała Anna Łobodzińska z Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.