Małopolskie inkubatory inwestycyjne

Autor:Agnieszka Górniak
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2013
Temat:innowacyjność
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:3.1 POIG, fundusze zalążkowe, inkubatory inwestycyjne, Małopolska, seed capital, start-up, venture capital, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Głównym celem analizy „Małopolskie inkubatory inwestycyjne” było zbadanie podmiotów z województwa realizujących projekty w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, których działanie ma wspierać powstawanie start-upów oraz rozwijać innowacyjną przedsiębiorczości.

W pierwszej części opracowania przedstawiono podmioty z Małopolski realizujące projekty z 3.1 POIG na tle innych województw. Następnie wskazano zakres oraz potrzeby finansowe dofinasowanych w ramach działania projektów z Małopolski. W ramach każdego projektu zostały wyspecyfikowane branże preferowane przez beneficjentów działania 3.1 POIG, na tej podstawie zostały pogrupowane projekty z Małopolski w kilka następujących obszarów: life science; ochrona środowiska, ekoenergetyka, odnawialne źródła energii; telekomunikacja, ICT, IT; technologie mobilne, nowe media, technologie gier.

Na podstawie informacji od inkubatorów inwestycyjnych przedstawiono zagregowane dane o szacunkowej ilości złożonych przedsięwzięć (start-upow) w branżach oraz ilości wejść kapitałowych w branży z łączną zainwestowaną kwotą. W kolejnej części raportu opisano formy dotarcia przez podmioty realizujące projekty do potencjalnych pomysłodawców. W opracowaniu wskazano również kwestie dotyczące zapotrzebowanie na kapitał ze strony pomysłodawców oraz problemy i bariery pojawiające się podczas realizacji projektów z działania 3.1 POIG.

Zapraszamy do lektury.