Województwo Małopolskie 2008

Autor:red. Joanna Dobrzańska
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2008
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, rozwój regionalny, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejne, dziewiąte wydanie raportu, przedstawiającego sytuację społeczno-gospodarczą w naszym regionie – „Województwo Małopolskie 2008”.

Dane przedstawione w raporcie obejmują lata 1999 – 2008. To dziesięć lat województwa w obecnych granicach, utworzonego reformą samorządową, to okres dynamicznych zmian – zarówno w obszarach życia społecznego, jak i gospodarczego, okres dążenia do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i spójności wewnątrzregionalnej.

Mamy nadzieję, że raport pomoże w znacznym stopniu uchwycić ważne procesy i tendencje zachodzące na przestrzeni lat i będzie przydatną publikacją dla osób interesujących się tematyką naszego regionu. Analizując zawarte w nim dane można prześledzić, jak zmieniało się życie Małopolan, szczególnie po napływie środków unijnych, dzięki którym realizowany jest szereg niezwykle istotnych dla mieszkańców inwestycji.

Niestety, rok 2008 częściowo upłynął już pod znakiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, co odbiło się w widoczny sposób również na Małopolsce. Należy jednak zaznaczyć, że sytuacja naszego województwa na tle kraju przedstawia się raczej optymistycznie i pozwala patrzeć z nadzieją w przyszłość.

Tegoroczny raport ukazuje się w nieco zmienionej szacie graficznej – mamy nadzieję, że będzie dzięki temu bardziej przejrzysty, przy jednoczesnym zachowaniu układu poprzednich wydań. Przedstawione dane uchwycone są w sposób przekrojowy. Z przyczyn technicznych nie mogliśmy jednak pokazać wszystkich lat – te brakujące znaleźć mogą Państwo w poprzednich wydaniach raportu. Poza przedstawieniem wielkości dla całego województwa ogółem, w miejscach gdzie było to możliwe staraliśmy się ukazać również zróżnicowanie obszarowe.

 

Zapraszamy do lektury.