Małopolska – obraz migracji

Autor:red. Maria Leńczuk, Paweł Mucha, Agata Chrześcijanek i inni
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2014
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:imigracja, Małopolska, migracje, oczekiwania płacowe, portret migranta, skala migracji, zarobki migrantów,
Okładka raportu

Opis:

Opracowanie „Małopolska – obraz migracji” zawiera informacje na temat emigracji zarobkowych Polaków, w tym na temat powodów wyjazdów oraz ich skali i kierunków, a także oczekiwań płacowych migrantów i problemów, jakie napotykają za granicą, zmian w czasie. Pokrótce zostało omówione również zjawisko imigracji do Polski. Opracowanie zawiera przegląd dostępnych źródeł danych. Przedstawia wyciąg rzetelnych informacji na temat dostępnych badań nad migracjami oraz ich wyników, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Małopolski. Analiza powstała na podstawie danych zastanych: raportów i ekspertyz przygotowywanych przez polskie i zagraniczne ośrodki badawcze. Wykorzystywane zostały również informacje z mediów, w tym z prasy i portali internetowych. Ponad to publikacja zawiera analizę danych dotyczących migracji zagranicznych zebranych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku.