- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

MAŁOPOLSKA MŁODZIEŻ 2014. Aspiracje zawodowe, więzi z miejscem zamieszkania, zaufanie do innych, aktywność obywatelska

Moment kończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej to czas podejmowania przez młodych ludzi decyzji dotyczących dalszego życia: kierunku kariery zawodowej, dalszego kształcenia lub podjęcia pracy, zmiany miejsca zamieszkania, przeniesienia się do większego miasta lub opuszczenia regionu czy kraju. Decyzje te zależą od ich marzeń i aspiracji, ale są też uwarunkowane ofertą edukacyjną i sytuacją na rynku pracy w miejscu zamieszkania. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju postanowiło zbadać te aspekty, a wyniki przeprowadzonych analiz przedstawione zostały w publikacji „MAŁOPOLSKA MŁODZIEŻ 2014. Aspiracje zawodowe, więzi z miejscem zamieszkania, zaufanie do innych, aktywność obywatelska”.

Badanie przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia 2014 roku na próbie 2981 uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych.