MAŁOPOLSKA MŁODZIEŻ 2014. Aspiracje zawodowe, więzi z miejscem zamieszkania, zaufanie do innych, aktywność obywatelska

Autor:Kinga Krasoń-Pilch, pod kier. Andrzeja Bindy, kierownika projektu
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2014
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, młodzież, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
Okładka raportu

Opis:

Moment kończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej to czas podejmowania przez młodych ludzi decyzji dotyczących dalszego życia: kierunku kariery zawodowej, dalszego kształcenia lub podjęcia pracy, zmiany miejsca zamieszkania, przeniesienia się do większego miasta lub opuszczenia regionu czy kraju. Decyzje te zależą od ich marzeń i aspiracji, ale są też uwarunkowane ofertą edukacyjną i sytuacją na rynku pracy w miejscu zamieszkania. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju postanowiło zbadać te aspekty, a wyniki przeprowadzonych analiz przedstawione zostały w publikacji „MAŁOPOLSKA MŁODZIEŻ 2014. Aspiracje zawodowe, więzi z miejscem zamieszkania, zaufanie do innych, aktywność obywatelska”.

Badanie przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia 2014 roku na próbie 2981 uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych.