Małopolanie 60+: warunki mieszkaniowe, budownictwo senioralne, przestrzeń publiczna

Autor:Kinga Krasoń-Pilch, Barbara Surmacz
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2022
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Okładka raportu

Opis:

Badanie służyło uzupełnieniu danych dotyczących mieszkalnictwa Małopolan w wieku powyżej 60 lat, w tym m.in. zdobyciu danych na temat aktualnych warunków i potrzeb mieszkaniowych, wskazaniu problemów, wyzwań i możliwych rozwiązań systemowych dotyczących mieszkalnictwa / budownictwa, a także przybliżenie możliwych działań w zakresie transportu i przestrzeni publicznej, aby stały się bardziej przyjazne dla seniorów.

W raporcie znajdują się rekomendacje dla samorządu województwa, gmin oraz innych podmiotów działających w obszarze polityki senioralnej. Badanie zostało przeprowadzone na zamówienie  Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przez firmę badawczą Openfield Sp. z o.o. w okresie luty–marzec 2022 roku.

Respondentami byli:
• przedstawiciele firm deweloperskich (7 osób),
• przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych w Małopolsce (4 osoby),
• architekci, planiści i urbaniści (9 osób),
• przedstawiciele uczelni i jednostek badawczych (8 osób),
• przedstawiciele gmin w Małopolsce (13 osób).

Zapraszamy do lektury raportu.