Małe miasta w małopolskiej przestrzeni kulturowej

Autor:Jerzy Czajer, Justyna Dadej, Maria Modzelewska
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Temat:kultura
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:kultura, miasto, rozwój regionalny, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu publikację „Małe miasta w małopolskiej przestrzeni kulturowej”.

Małe miasta cechują się niezwykłym klimatem, w odróżnieniu od dużych miast są łatwe do uchwycenia wzrokiem i umysłem. Niemniej jednak są równie bogate w zasoby dziedzictwa kulturowego.

Celem publikacji było nie tylko opisanie historii wybranych małych miast i wskazanie ich najcenniejszych obiektów zabytkowych, ale również stworzenie obrazu przedstawiającego ich najcenniejsze zasoby dziedzictwa kulturowego. Przede wszystkim jednak chcieliśmy zwrócić uwagę na zabytkowe układy urbanistyczne. Stanowią one nie tylko świadectwo dokonań minionych epok, ale również kształtują niezwykły krajobraz Małopolski. Wraz z zabytkowymi kościołami, kamienicami, dworkami stanowią o dużej wartości przestrzeni małych miast.

Zachowanie wysokich wartości zasobów kulturowych wiąże się z koniecznością ich rewitalizacji. Dlatego też pragniemy zwrócić uwagę na rolę funduszy unijnych w odnowie zabytków, w tym zabytkowych układów urbanistycznych.

Mamy nadzieję, że publikacja ta pozwoli Państwu podziwiać piękno małopolskich małych miast oraz będzie stanowiła inspirację do pełniejszego ich poznania.

Zatem, zapraszamy do lektury i ufamy, że będzie to również niezwykle ciekawa podróż do początków małopolskiej urbanizacji.