Lombardzkie mechanizmy finansowe wspierające ekonomię społeczną. Rekomendacje dla Małopolski

Autor:red. Ewelina Kubacka
Wydawca:Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Temat:polityka społeczna
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:ekonomia społeczna, Małopolska,
Okładka raportu

Opis:

Raport „Lombardzkie mechanizmy finansowe wspierające ekonomię społeczną. Rekomendacje dla Małopolski” podsumowuje współpracę ponadnarodową z Regionem Lombardii w ramach komponentu ponadnarodowego realizowanego w projekcie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Publikacja składa się z trzech rozdziałów zawierających:

  • charakterystykę lombardzkiego sektora ekonomii społecznej wraz z opisem stosowanych w nim narzędzi finansowych takich jak konsorcja, fundusze wzajemnościowe, fundusz rotacyjny FRIM czy fundusz JEREMIE EFS;
  • rys diagnostyczny sektora ekonomii społecznej w Małopolsce;
  • rekomendacje dla małopolskiego sektora ekonomii społecznej, opracowane w oparciu o poznane mechanizmy włoskie.

Publikacja zawiera także wnioski z oceny eksperckiej ww. rekomendacji, wykonanej przez Pana Rafała Sułkowskiego.