Specjalizacja lokalna w gminach i powiatach województwa małopolskiego

Autor:Anna Nowak, Małgorzata Piwowarczyk, Monika Wałaszek i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2015
Temat:przedsiębiorczość
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:działalność dominująca w Małopolsce, działalność gospodarcza, lokalne specjalizacje gospodarcze, Małopolska, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Określenie i wpisanie do dokumentów strategicznych specjalizacji na poziomie województwa narzuciło automatycznie pytanie o możliwości zdefiniowania specjalizacji na poziomie lokalnym, czyli małopolskich powiatów i gminy. Z wyzwaniem tym zmierzyła się grupa pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Krakowie, przygotowując metodologię oraz przeprowadzając obliczenia w oparciu o bazy danych statystycznych.

Zasadnicza część raportu opisuje uwarunkowania na podstawie wyników badania struktury podmiotów zarejestrowanych na terenie wszystkich 179 gmin i pracujących w nich osób. Dane opracowane na potrzeby badania pozwalają na ocenę nie tylko obecnego poziomu rozwoju gospodarczego poszczególnych jednostek, ale mogą również stanowić podstawę wytyczenia potencjalnych kierunków dalszego ich wzrostu. Szczegółowa skala przestrzenna daje możliwość wykorzystania wyników badania także w ujęciu wyższych poziomów terytorialnych.

Otrzymane wyniki pozwoliły na przypisanie specjalizacji ¾ gmin województwa. W dużej mierze wyznaczone specjalizacje są odbiciem historycznych uwarunkowań, jak również efektem przedsiębiorczości mieszkańców.

Zachęcamy również do zapoznania się ze skrótem publikacji „Specjalizacja lokalna w gminach i powiatach województwa małopolskiego”.