Kultura. Przestrzeń rozwoju

Autor:Jarosław Kostrzewa, Alicja Dyląg, Aneta Widak i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2011
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:kultura, Małopolska, rozwój regionalny, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Raport „Kultura. Przestrzeń rozwoju” to kolejna publikacja z cyklu Małopolskie Studia Regionalne.

Małopolska to region, który posiada wyjątkowe dziedzictwo kulturowe, ciekawi różnorodnością, kusi zabytkami i prawdziwymi perłami architektury, ale też może pochwalić się atrakcyjnym i nowoczesnym budownictwem. Dziedzictwo kulturowe, którym teraz się szczycimy, od stuleci budowały całe pokolenia Małopolan. Wykorzystajmy to nasze niezwykłe bogactwo kulturowe. Użyjmy go. Bo jest to fantastyczny kapitał społeczny. Kultura buduje więzi, uczy, rozwija, dostarcza treści, pobudza kreatywność, przekazuje tradycję. Dlatego musimy pamiętać o dwóch rzeczach: by dbać o dziedzictwo i umiejętnie z niego korzystać.

W kulturę warto inwestować i wspierać jej rozwój. Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, materia kultury nie ma charakteru płynnego. Inwestycje w kulturę przynoszą bardzo wymierne korzyści ekonomiczne: kultura przyciąga do Małopolski turystów i inwestorów, co w efekcie daje nowe miejsca pracy dla Małopolan i większe dochody z podatków.

Dlatego bez wahania inwestujemy znaczne kwoty w budowę czy modernizację obiektów kultury w Małopolsce. Dzięki nim mieszkańcy naszego regionu mogą obcować ze sztuką, rozwijać własne talenty, poznawać świat i bogaty dorobek kulturalny naszej cywilizacji.

Takie inwestycje zmieniają nie tylko przestrzeń publiczną, zmieniają też samą instytucję, są impulsem do zmian w podejściu do kultury. Dlatego staramy się też nagradzać twórców z Małopolski. Służy temu program „Mecenat Małopolski”. To forma wsparcia dla różnorodnych form aktywności kulturalnej, festiwali, koncertów i wystaw. Dzięki programowi „Konserwator” umożliwiamy zatrudnianie osób bezrobotnych do prac pomocniczych przy ochronie zabytków i organizacji działalności kulturalnej.

W maju 2010 roku zaprosiliśmy do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu naukowców, ekspertów, artystów i twórców kultury, aby wysłuchać ich opinii na temat roli kultury w rozwoju regionu. Debaty te pomogły nam w pracy nad Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. W tym wydaniu „Małopolskich Studiów Regionalnych” odnajdą Państwo echa tych rozmów.

W strategii rozwoju regionu kultura jest ważnym elementem wzmacniania konkurencyjności gospodarczej Małopolski. Nakłady przeznaczane na rozwój tej dziedziny traktujemy nie jako środki „wydawane”, lecz „inwestowane”.

Autorzy tej publikacji przekonują, że kulturę należy traktować jako sektor kreatywny i innowacyjny, a potencjał kulturowy jako szansę na rozwój Małopolski.

 

Zapraszamy do lektury.