- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy – przypadek Małopolski

Publikacja „Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy – przypadek Małopolski” opisuje zmiany w systemie kształcenia zawodowego w latach 1999-2012. Diagnozuje sytuację szkolnictwa zawodowego w Małopolsce i pokazuje działania władz województwa zmierzające do jej poprawy.