Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy – przypadek Małopolski

Autor:dr Barbara Worek
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:artykuł
Rok publikacji:2013
Temat:edukacja
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, modernizacja kształcenia zawodowego, reforma szkolnictwa, szkolnictwo zawodowe,
Okładka raportu

Opis:

Publikacja „Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy – przypadek Małopolski” opisuje zmiany w systemie kształcenia zawodowego w latach 1999-2012. Diagnozuje sytuację szkolnictwa zawodowego w Małopolsce i pokazuje działania władz województwa zmierzające do jej poprawy.