Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku

Autor:red. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski, Jacek Woźniak
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:artykuł
Rok publikacji:2009
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:innowacyjna Europa, Konferencja Krakowska, kreatywność, Małopolska, Unia Europejska,
Okładka raportu

Opis:

Na publikację składają się artykuły inspirowane referatami wygłoszonymi podczas I Konferencji Krakowskiej „Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku”, jaka odbyła się w Krakowie w czerwcu 2008 r.


Publikacja tworzy szeroki i interesujący wachlarz przemyśleń związanych z przyszłością Europy w kontekście kreatywności i innowacyjności. Organizatorom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego udało się zgromadzić bardzo interesującą grupę autorów tekstów i wypowiedzi o bardzo szerokim spektrum reprezentowanych dziedzin naukowych i poglądów. Możliwość prezentowania ich w najbardziej prestiżowym miejscu dla nauki polskiej – Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego dodatkowo spowodowała, że przedstawiane referaty i prowadzone dyskusje były bardzo interesujące i na wysokim poziomie. Poszukiwania odpowiedzi na inicjalne pytanie dla konferencji: Czy Unia Europejska może być demiurgiem kreatywnej i innowacyjnej Europy pozwoliły autorom artykułów nie tylko na bardzo ciekawe i zróżnicowane odpowiedzi na to pytanie, ale również na określenie miejsca Polski, a także regionu Małopolski, w budowaniu kreatywnej i innowacyjnej przyszłości kontynentu. Z tego powodu niniejsza publikacja może być interesująca dla szerokiego grona czytelników, daleko wybiegając poza dziedziny specjalistów przedstawiających swoje analizy i prognozy w trakcie konferencji.

fragment recenzji prof. dra hab. Janusza Zaleskiego


Więcej informacji na temat I Konferencji Krakowskiej – zapraszamy na stronę