Kondycja polskiej branży gier wideo

Autor:Michał Bobrowski, Patrycja Rodzińska-Szary, Mariusz Socha
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2015
Temat:przedsiębiorczość
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:gracze, gry, gry wideo, polski rynek gier, rynek gier,
Okładka raportu

Opis:

Dziś obraz gracza przedstawia się zgoła inaczej – w różnej formie ten rodzaj rozrywki wybiera coraz więcej osób, bez względu na wiek, zawód czy wykształcenie. Żyjący w zinformatyzowanym społeczeństwie nie znoszą próżni i nawet jeśli w domowym zaciszu nie siadają przed konsolą czy komputerem, oddają się podróżom po wirtualnych światach w tramwaju, metrze bądź pociągu. Prostota tego typu zabawy, jej dostępność oraz liczne mechanizmy, coraz częściej ocierające się o obszar psychologii behawioralnej, sprawiają, że mianem „gracza” można określić już znaczącą część społeczeństwa – przynajmniej w krajach rozwiniętych. I to właśnie tam w przeciągu ostatnich kilku lat zaobserwować da się niezwykle dynamiczny rozwój sektora gier wideo. Bardzo istotnym czynnikiem są rosnące wyniki finansowe tego sektora, zwłaszcza gdy porównamy je z wynikami innych dziedzin rozrywki, takich jak kinematografia, muzyka, książki czy telewizja. Głównym celem autorów raportu „Kondycja polskiej branży gier wideo” było przygotowanie kompleksowego raportu, który jak najszerszemu gronu osób pomoże zrozumieć aktualną specyfikę polskiej branży gier wideo jako całości, dzięki m.in. charakterystyce kluczowych komponentów wchodzących w jej skład, a także określeniu aktualnego profilu graczy w Polsce.

Rozdział I zawiera informacje ogólne na temat wartości globalnego rynku gier oraz estymacji wartości poszczególnych elementów polskiego rynku. W dalszej części szczegółowo zostały opisane jego główne składniki – rynek wydawniczo-dystrybucyjny, rynek gier free-to-play (F2P) oraz rynek gier mobilnych. W oparciu o informacje własne oraz pozyskane w cyklu pogłębionych wywiadów z czołowymi przedstawicielami tej branży przeanalizowano najważniejsze czynniki mające wpływ na obecną i przyszłą sytuację na rynku.

Rozdział II to szczegółowe opracowanie wyników badań „Polish Gamers 2015”, bardzo precyzyjnie charakteryzujące profil polskich graczy, zarówno pod kątem podstawowych danych społeczno-demograficznych, jak i preferencji, stylu rozgrywki, ulubionych platform czy poziomu wydatków. Raport został uzupełniony analizą popularności gier dokonaną w oparciu o ruch na portalu GRY-OnLine.pl w okresie styczeń – czerwiec 2015.

W III rozdziale przybliżone zostały podstawowe informacje na temat kondycji polskich producentów gier wideo. Na podstawie danych pozyskanych w trakcie badania „Polski Gamedev 2015” wyszczególniono główne czynniki mające wpływ na proces powstawania nowych gier oraz główne wyzwania, przed jakimi stoją polscy twórcy.

Zapraszamy do lektury.