Kondycja w branży turystycznej w Małopolsce. Badanie koniunktury na rynku turystycznym w Małopolsce III kwartał 2011 roku

Autor:PBS DGA Spółka z o.o.
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2011
Temat:turystyka
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:koniunktura gospodarcza, Małopolska, sektor turystyczny, turystyka, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Opracowanie „Kondycja w branży turystycznej w Małopolsce. Badanie koniunktury na rynku turystycznym w Małopolsce III kwartał 2011 roku” jest drugą edycją badania koniunktury w sektorze przedsiębiorstw związanych z turystyką w Małopolsce za III kwartał 2011 roku. Łącznie przebadano 203 przedsiębiorstwa z sektora turystycznego w województwie małopolskim, obejmującego podmioty gospodarcze zarejestrowane w  Sekcji I (PKD 2007) – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi: Dział 055 (w dalszej części raportu określane jako „hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe”), Dział 056 (w dalszej części raportu określane jako „gastronomia”) oraz w Sekcji N (PKD 2007) – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca: Dział 079 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związana. Dla badanego kwartału pozyskano dane ogólnopolskie dotyczące koniunktury w usługach z Głównego Urzędu Statystycznego, aby porównać uzyskane wyniki dla Małopolski na tle tendencji ogólnokrajowych.

Zapraszamy do lektury.

Kondycja w branży turystycznej w Małopolsce. Badanie koniunktury na rynku turystycznym w Małopolsce III kwartał 2011 roku – streszczenie