Kondycja w branży turystycznej w Małopolsce. Badanie koniunktury na rynku turystycznym w Małopolsce II kwartał 2011 roku

Autor:PBS DGA Spółka z o.o.
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2011
Temat:turystyka
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:koniunktura gospodarcza, Małopolska, przedsiębiorczość, sektor turystyczny, turystyka, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Opracowanie „Kondycja w branży turystycznej w Małopolsce. Badanie koniunktury na rynku turystycznym w Małopolsce II kwartał 2011 roku” jest pierwszą edycją badania koniunktury w sektorze przedsiębiorstw związanych z turystyką w Małopolsce za II kwartał 2011 roku. Łącznie przebadano 204 przedsiębiorstwa z sektora turystycznego w województwie małopolskim, obejmującego podmioty gospodarcze zarejestrowane: w Sekcji I (PKD 2007) – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi: Dział 055 (w dalszej części niniejszego raportu określane jako „hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe”), Dział 056 (w dalszej części niniejszego raportu określane jako „gastronomia”) oraz w Sekcji N (PKD 2007) – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca: Dział 079 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (w dalszej części niniejszego raportu określane jako „działalność organizatorów turystyki”).

Dla badanego kwartału uzyskano z Głównego Urzędu Statystycznego dane ogólnopolskie dotyczące koniunktury w usługach, aby porównać uzyskane wyniki dla Małopolski do tendencji ogólnokrajowych.

Zapraszamy do lektury.

Kondycja w branży turystycznej w Małopolsce. Badanie koniunktury na rynku turystycznym w Małopolsce II kwartał 2011 roku – streszczenie