Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim

Autor:Bolesław Domański, Robert Guzik, Jarosław Działek i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2013
Temat:inwestycje zagraniczne
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:atrakcyjność inwestcyjna, inwestorzy, inwestycje, klimat inwestycyjny, Kraków, Małopolska, obsługa inwestorów, rozwój regionalny, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Celem badania „Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim” była kompleksowa ocena klimatu inwestycyjnego w Małopolsce. Klimat inwestycyjny został zbadany na poziomie gmin. W raporcie przedstawiono i oceniono elementy składowe klimatu inwestycyjnego (tzw. mikroklimaty), działania jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane na podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej Małopolski oraz poprawę obsługi inwestorów. Badanie oparto zarówno na danych ze statystki publicznej jak i innych publicznie dostępnych źródłach informacji. Materiał analityczny został wzbogacony o dane i informacje uzyskane w trakcie wywiadów i ankiet, których respondentami byli zarządzający małopolskimi gminami, inwestujące w tych gminach firmy zagraniczne i krajowe oraz instytucje otoczenia biznesu. W raporcie wskazano najważniejsze branże szybkiego wzrostu dla Małopolski.

Kolejnym celem badania było pokazanie tendencji zmian klimatu inwestycyjnego w Małopolsce oraz kształtowania się pozycji Krakowa wśród największych polskich miast w odniesieniu do sytuacji stwierdzonej w poprzedniej edycji badania z 2006 roku.

Zapraszamy do lektury.

Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim – streszczenie