Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim

Autor:red. prof. dr hab. Bolesław Domański, Woyciech Jarczewski
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2006
Temat:inwestycje zagraniczne
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:klimat inwestycyjny, Małopolska,
Okładka raportu

Opis:

Celem badania „Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim” była kompleksowa ocena klimatu inwestycyjnego w Małopolsce. Klimat inwestycyjny został zbadany na poziomie gmin. W raporcie przedstawiono i oceniono 10 elementów składowych klimatu inwestycyjnego (tzw. mikroklimaty), działania jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane na podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej Małopolski oraz poprawę obsługi inwestorów. Badanie oparto zarówno na danych ze statystki publicznej, jak i innych publicznie dostępnych źródłach informacji. Materiał analityczny został wzbogacony o dane i informacje uzyskane z ankiet, których respondentami byli przedstawiciele małopolskich gmin.

Kolejnym celem badania było pokazanie tendencji zmian klimatu inwestycyjnego w Małopolsce oraz kształtowania się pozycji Krakowa wśród największych polskich miast w zakresie społecznych i gospodarczych czynników.