Kapitał ludzki w metropoliach. Współczesny stan badań i aktualne trendy badawcze

Autor:Krzysztof Gwosdz, Bolesław Domański, Jarosław Działek, Jadwiga Gałka, Robert Guzik, Arkadiusz Kocaj, Arkadiusz Kołoś, Łukasz Puchalski, Agnieszka Świgost, Renata Woźniak-Vecchie
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2019
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:kapitał ludzki, Małopolska, metropolia, obszar metropolitalny,
Okładka raportu

Opis:

Celem niniejszego opracowania jest przegląd krajowych oraz światowych opracowań naukowych oraz raportów różnych instytucji eksperckich dotyczących problematyki kapitału ludzkiego w metropoliach. Analiza ta w szczególności uwzględnia następujące zagadnienia:

  • identyfikacja najważniejszych elementów kapitału ludzkiego będących przedmiotem zainteresowania w badaniach krajowych i międzynarodowych,
  • identyfikacja czynników kształtujących elementy kapitału ludzkiego,
  • charakterystyka wykorzystywanych w poszczególnych badaniach metodologii w tym metod badawczych,
  • formułowanych rekomendacji dotyczących sposobu wykorzystania kapitału ludzkiego na rzecz rozwoju miasta lub metropolii.

Publikacja powstała w oparciu o wyniki badań projektu „Przegląd aktualnych trendów w badaniach nad kapitałem ludzkim w metropoliach – stan badań oraz metodologia” zrealizowanego przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.