Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w latach 2015–2016

Autor:Rafał Poniewski, Karolina Fiut, Anna Łobodzińska, Agnieszka Nowak, Maksymilian Skóra, Barbara Surmacz
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2018
Temat:inwestycje zagraniczne
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:atrakcyjność inwestycyjna, firmy z kapitałem zagranicznym, inwestycje zagraniczne, Małopolska, nowoczesne usługi biznesowe, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Raport przedstawia zjawiska zachodzące w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie województwa małopolskiego w latach 2015-2016. Opracowanie dostarcza informacji o strukturze inwestycji i ich przestrzennym rozmieszczeniu w regionie. Uwagę poświęcono także zatrudnieniu w spółkach z kapitałem zagranicznym, czyli drugiemu ważnemu segmentowi pomiaru aktywności inwestorów zagranicznych. Wartości inwestycji i zatrudnienia w firmach z udziałem kapitału zagranicznego dla lat 2015 i 2016 odniesiono do tendencji, jakie obserwowano w napływie bezpośrednich inwestycji do Małopolski w latach 1989–2016.

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Małopolsce w roku 2016 osiągnęła poziom 1 418,9 mln USD i była wyższa o ponad 200 mln USD w stosunku do wartości w 2015 roku. Całkowita wartość kapitału zagranicznego zainwestowanego w Małopolsce w latach 1989–2016 to niemal 21,9 mld USD. Na jednego mieszkańca województwa przypadało 6 474,8 USD skumulowanej wartości inwestycji zagranicznych. 

Zapraszamy również do zapoznania się ze streszczeniem raportu!

Więcej informacji o badaniu.