- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2017 roku

Raport przedstawia zjawiska zachodzące w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie województwa małopolskiego w 2017 roku. Opracowanie dostarcza informacji o strukturze inwestycji i ich przestrzennym rozmieszczeniu w regionie. Uwagę poświęcono także zatrudnieniu w spółkach z kapitałem zagranicznym, czyli drugiemu ważnemu segmentowi pomiaru aktywności inwestorów zagranicznych. Wartości inwestycji i zatrudnienia w firmach z udziałem kapitału zagranicznego dla 2017 roku odniesiono do tendencji, jakie obserwowano w napływie bezpośrednich inwestycji do Małopolski w latach 1989–2017.

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Małopolsce w roku 2017 osiągnęła poziom 1 343,3 mln USD. Całkowita wartość kapitału zagranicznego zainwestowanego w Małopolsce w latach 1989–2016 to niemal 23,2 mld USD.