Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2017 roku

Autor:Rafał Poniewski, Anna Łobodzińska, Maksymilian Skóra, Barbara Surmacz
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2019
Temat:inwestycje zagraniczne
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:inwestorzy zagraniczni w Małopolsce, inwestycje, Małopolska,
Okładka raportu

Opis:

Raport przedstawia zjawiska zachodzące w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie województwa małopolskiego w 2017 roku. Opracowanie dostarcza informacji o strukturze inwestycji i ich przestrzennym rozmieszczeniu w regionie. Uwagę poświęcono także zatrudnieniu w spółkach z kapitałem zagranicznym, czyli drugiemu ważnemu segmentowi pomiaru aktywności inwestorów zagranicznych. Wartości inwestycji i zatrudnienia w firmach z udziałem kapitału zagranicznego dla 2017 roku odniesiono do tendencji, jakie obserwowano w napływie bezpośrednich inwestycji do Małopolski w latach 1989–2017.

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Małopolsce w roku 2017 osiągnęła poziom 1 343,3 mln USD. Całkowita wartość kapitału zagranicznego zainwestowanego w Małopolsce w latach 1989–2016 to niemal 23,2 mld USD.

Zapraszamy również do zapoznania się ze streszczeniem raportu w języku angielskim (English version).