Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2013 roku

Autor:Krzysztof Gwosdz, Marek Ciechowski, Jarosław Działek i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2014
Temat:inwestycje zagraniczne
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:biz, FDI, foreign direct investment, greenfield, inwestorzy zagraniczni, inwestycje, inwestycje zagraniczne, Małopolska, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Głównym celem raportu „Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2013 roku” była identyfikacja inwestorów z kapitałem zagranicznym w Małopolsce, którzy ponieśli nakłady inwestycyjne w 2013 roku. Celem badania było uchwycenie zmian w zakresie poziomu i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W raporcie zostały wskazane źródła pochodzenia zainwestowanego kapitału, scharakteryzowano przestrzenne rozmieszczenie inwestycji w województwie, w tym inwestycje greeinfield, wraz z analizą struktury i dynamiki bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie Małopolski. Badaniem został objęty okres 1998-2013.

Przedmiotem badania są bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ; foreign direct investment, FDI), czyli przedsięwzięcia, które wiążą się z dążeniem zagranicznego inwestora do uzyskania trwałego dochodu przez efektywny wpływ na decyzje miejscowego przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do lektury.

Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2013 roku – streszczenie