Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2012 roku

Autor:Krzysztof Gwosdz, Marek Ciechowski, Magdalena Dej i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2014
Temat:inwestycje zagraniczne
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:biz, FDI, foreign direct investment, inwestorzy, inwestycje, inwestycje zagraniczne, Małopolska, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Celem badania „Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2012 roku” było określenie wielkości i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Wartości inwestycji i zatrudnienia w firmach z udziałem kapitału zagranicznego dla 2012 roku odniesiono do tendencji, jakie obserwowano w napływie bezpośrednich inwestycji do małopolski w okresie 1989–2012. Przedmiotem zainteresowania są bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ; foreign direct investment, FDI).

Badanie uwzględnia spółki z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w województwie małopolskim, a także podmioty zagraniczne posiadające siedzibę w innym regionie, prowadzące jednak działalność na terenie Małopolski. Analiza objęła zlokalizowane w województwie małopolskim spółki zależne firm z większościowym udziałem zagranicznym, a także oddziały/filie spółek, w których podmioty zagraniczne były udziałowcem mniejszościowym (co najmniej 10%) i które spełniały na koniec 2012 roku co najmniej z założonych warunków.

Zapraszamy do lektury.

Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2012 roku – streszczenie