- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2011 roku

Głównym celem opracowania „Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2011 roku” jest identyfikacja inwestorów z kapitałem zagranicznym, którzy zainwestowali kapitał w Małopolsce. W raporcie wskazano źródła pochodzenia zainwestowanego kapitału, największych inwestorów oraz rozmieszczenie inwestycji w Małopolsce na poziomie powiatów wraz z analizą struktury i dynamiki bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie województwa małopolskiego.

Przedmiotem badania są bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ; foreign direct investment, FDI), czyli przedsięwzięcia, które wiążą się z dążeniem zagranicznego inwestora do uzyskania trwałego dochodu przez efektywny wpływ na decyzje miejscowego przedsiębiorstwa. Jako miarę oddziaływania przyjęto posiadanie przez inwestora co najmniej 10% udziału w kapitale akcyjnym / zakładowym spółki.

Opracowanie zawiera również ocenę małopolskiego rynku pracy przez inwestorów zagranicznych. 

Zapraszamy do lektury.

Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2011 roku – streszczenie [1]

Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2011 roku – informacja [2]