Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2011 roku

Autor:Bolesław Domański, Jarosław Działek, Krzysztof Gwosdz i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2012
Temat:inwestycje zagraniczne
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:bezpośrednie inwestycje zagraniczne, inwestorzy w Małopolsce, inwestycje w Małopolsce, kapitał zagraniczny, Małopolska, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Głównym celem opracowania „Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2011 roku” jest identyfikacja inwestorów z kapitałem zagranicznym, którzy zainwestowali kapitał w Małopolsce. W raporcie wskazano źródła pochodzenia zainwestowanego kapitału, największych inwestorów oraz rozmieszczenie inwestycji w Małopolsce na poziomie powiatów wraz z analizą struktury i dynamiki bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie województwa małopolskiego.

Przedmiotem badania są bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ; foreign direct investment, FDI), czyli przedsięwzięcia, które wiążą się z dążeniem zagranicznego inwestora do uzyskania trwałego dochodu przez efektywny wpływ na decyzje miejscowego przedsiębiorstwa. Jako miarę oddziaływania przyjęto posiadanie przez inwestora co najmniej 10% udziału w kapitale akcyjnym / zakładowym spółki.

Opracowanie zawiera również ocenę małopolskiego rynku pracy przez inwestorów zagranicznych. 

Zapraszamy do lektury.

Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2011 roku – streszczenie

Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2011 roku – informacja