Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2009 r.

Autor:Marek Ciechowski Piotr Dawidko Magdalena Dej i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2011
Temat:inwestycje infrastrukturalne
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:biz, FDI, foreign direct investment, inwestorzy, inwestycje, inwestycje zagraniczne, Małopolska, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Głównym celem badania „Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2009 r.”  jest identyfikacja inwestorów z kapitałem zagranicznym w Małopolsce. W raporcie wskazano źródła pochodzenia zainwestowanego kapitału, największych inwestorów oraz rozmieszczenie inwestycji w Małopolsce wraz z analizą struktury i dynamiki bez pośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na terenie województwa małopolskiego. Wartości dla analizowanego 2009 roku zostały odniesione do zaobserwowanych tendencji w latach 1989-2008.

Przedmiotem zainteresowania są bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ; foreign direct investment, FDI), czyli przedsięwzięcia, które wiążą się z dążeniem zagranicznego inwestora do uzyskania trwałego dochodu przez efektywny wpływ na decyzje miejscowego przedsiębiorstwa. Jako miarę owego oddziaływania przyjęto posiadanie przez inwestora co najmniej 10% udziału w kapitale akcyjnym/zakładowym spółki.

Zapraszamy do lektury.

Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2009 r. – streszczenie