Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2009 i 2010 roku

Autor:Marek Ciechowski, Piotr Dawidko, Magdalena Dej i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2011
Temat:inwestycje zagraniczne
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:biz, FDI, foreign direct investment, inwestorzy, inwestycje, inwestycje zagraniczne, Małopolska, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Głównym celem analizy „Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2009 i 2010 roku” jest identyfikacja inwestorów z kapitałem zagranicznym w Małopolsce w latach 2009 i 2010. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ; foreign direct investment, FDI) zdefiniowano jako przedsięwzięcia powiązane z dążeniem zagranicznego podmiotu do uzyskania trwałego dochodu przez efektywny wpływ na decyzje miejscowego przedsiębiorstwa. Wyniki badań dla lat 2009-2010 odniesiono do trendów napływu kapitału zagranicznego do Małopolski w ostatnich dwóch dekadach (1989-2010). W raporcie wskazano największych inwestorów oraz główne źródła pochodzenia zainwestowanego w Małopolsce kapitału. Określono również strukturę i dynamikę napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Małopolski oraz prawidłowości ich rozmieszczenia w regonie na poziomie powiatów. W tym celu pozyskano takie charakterystyki bezpośrednich inwestycji zagranicznych jak: rodzaj prowadzonej działalności, kraj pochodzenia inwestora, typ inwestycji, ich lokalizacja, okres realizacji oraz struktura wielkościowa inwestycji i przedsiębiorstw.

Zapraszamy do lektury.

Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2009 r. i 2010 r. – streszczenie

Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2009 r. i 2010 r. – prezentacja