Instrumenty ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym. Podręcznik

Autor:Tomasz Otko, Justyna Żółtek, Tomasz Schimanek i inni
Wydawca:Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:podręcznik
Temat:polityka społeczna
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:ekonomia społeczna, integracja społeczna, Małopolska, społeczeństwo obywatelskie,
Okładka raportu

Opis:

Celem publikacji Instrumenty ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym” jest zaprezentowanie mieszkańcom i pracownikom jednostek samorządu terytorialnego praktycznych narzędzi, które mogą przyczynić się do ożywienia wspólnoty lokalnej. Opracowanie składa się z czterech rozdziałów, w których zaprezentowane zostały najważniejsze informacje na temat zasad zaplanowania i wdrożenia: inicjatywy lokalnej, spółdzielni socjalnej założonej przez osoby prawne (w tym jednostkę samorządu terytorialnego), zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej w obszarze oświaty i edukacji oraz stosowania klauzul społecznych w prawie zamówień publicznych.