Innowacyjność i działania badawczo-rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw. Działalność wynalazcza w Małopolsce

Autor:Andrzej Binda, Agnieszka Górniak, Joanna Jaworska i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2016
Temat:innowacyjność
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:działalność wynalazcza, działania badawczo-rozwojowe, innowacyjność, Małopolska,
Okładka raportu

Opis:

„Innowacyjność i działania badawczo-rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw. Działalność wynalazcza w Małopolsce”

Raport „Innowacyjność i działania badawczo-rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw. Działalność wynalazcza w Małopolsce” opracowano na podstawie danych ilościowych zebranych od 450 firm zarejestrowanych na terenie Małopolski (metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowego) oraz danych z Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem badania było zdiagnozowanie poziomu zainteresowania małopolskich firm oraz ich gotowości do podejmowania i wdrażania działań proinnowacyjnych. Badanie miało także wskazać poziom oraz chęć współpracy małopolskich firm z jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz uczelniami wyższymi w zakresie wdrażania innowacji i nowych technologii. Wyniki badania oraz sformułowane na ich podstawie wnioski wskazują, jak należy zaprojektować przyszłe działania, w tym współfinansowane ze środków europejskich, uwzględniające w swoim zakresie usługi proinnowacyjne i badawczo-rozwojowe.

Zapraszamy do lektury.

Streszczenie raportu w wersji polskiej.

Streszczenie raportu w wersji angielskiej.