Imigranci w województwie małopolskim

Autor:Anna Łobodzińska
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2019
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:cudzoziemcy, imigranci, integracja, obcokrajowcy, obywatele Ukrainy, rozwój regionalny, rynek pracy, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Z roku na rok liczba cudzoziemców przybywających na terenie Małopolski wzrasta. Tutaj szukają zatrudnienia, szansy na rozpoczęcie nowego etapu życia. To tutaj posyłają swoje dzieci do szkół, studiują, finalnie traktując region jak swój nowy, wybrany przez siebie dom. Jak wskazują statystyki, liczba obcokrajowców posiadających aktualne dokumenty pobytowe wydane przez Wojewodę Małopolskiego pod koniec maja 2019 roku wyniosła 39,8 tys.

Celem opracowania jest przybliżenie sytuacji obcokrajowców przebywających i pracujących w województwie małopolskim, skali ich napływu i struktury, w takim zakresie, w jakim umożliwia to analiza danych o dokumentach pobytowych i dokumentach uprawniających do podejmowania pracy w Polsce.

Małopolska stanowi atrakcyjny region zarówno pod względem gospodarczym, jak i edukacyjnym, tym samym przyciąga cudzoziemców z krajów UE i szerzej, całego obszaru Europy oraz krajów Azji. Wśród najliczniej reprezentowanych grup znajdują się obywatele Ukrainy, Nepalu, Rosji, Włoch, Białorusi, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Gruzji, Mołdowy, Indii, Wietnamu, Bangladeszu.

W strukturze wieku wyraźnie dominują osoby młode, w wieku produkcyjnym mobilnym – niemal 64% z nich to osoby między 20 a 39 rokiem życia. Aktywność zawodową cudzoziemców odnotowuje się w szczególności w takich branżach jak przemysł i budownictwo. Coraz chętniej przyjeżdżają również specjaliści (około 6% cudzoziemców pracujących na podstawie zezwoleń), zatrudniani najczęściej na stanowiskach programisty aplikacji i specjalisty ds. rozwoju oprogramowania systemów informatycznych.

Do Małopolskich szkół w 2018 roku uczęszczało 4,5 tys. dzieci cudzoziemców, a na uczelniach wyższych w 2017 roku studiowało 4,8 tys. obcokrajowców, w tym najwięcej, bo około 32% na kierunkach związanych z biznesem, administracją i prawem.

W podrozdziale „Wyzwania” autorka opracowania przedstawia wybrane, funkcjonujące już rozwiązania, projekty oraz pomysły, które mogłyby w przyszłości zostać z sukcesem zaaranżowane i wdrożone w województwie, przyczyniając się do wzmocnienia procesu integracji obcokrajowców.

Zachęcamy do lektury opracowania oraz infografik, do których linki znajdują się poniżej:

Imigranci w Małopolsce

Imigranci na małopolskim rynku pracy – zezwolenia na pracę

Imigranci na małopolskim rynku pracy – oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

Imigranci w systemie edukacji