Imigranci w województwie małopolskim

Autor:Agata Welchar
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2021
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Okładka raportu

Opis:

58 tysięcy – to liczba cudzoziemców, którzy w maju 2021 roku posiadali aktualne dokumenty pobytowe wydane przez Wojewodę Małopolskiego. W 2020 roku liczba cudzoziemców w Małopolsce wynosiła 50 tys., a rok wcześniej 45,5 tys. osób. Widać tu wyraźnie tendencję wzrostową. Między rokiem 2012 a 2021 liczba cudzoziemców wzrosła ponad 6-krotnie. Małopolska jest drugim, po Mazowszu, regionem w Polsce najchętniej wybieranym przez cudzoziemców.

Najliczniejszą grupę cudzoziemców w Małopolsce stanowią Ukraińcy – 57,9% wszystkich cudzoziemców. Około 33 tys. z nich posiada aktualnie zezwolenie na pobyt w Polsce. Kolejne, pod względem liczebności grupy, to Białorusini – 3,4%, Rosjanie (3,2%), a także obywatele Indii (2,9%) oraz Włosi (2,6%). Pozostałe narodowości razem stanowią około 30%.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego pt. „Imigranci w województwie małopolskim”. Raport powstał na podstawie zgromadzonych przez instytucje danych dotyczących cudzoziemców posiadających:

  • aktualne dokumenty pobytowe wydane przez Wojewodę Małopolskiego,
  • osób przybyłych z zagranicy, zameldowanych na pobyt czasowy trwający dłużej niż 3 miesiące,
  • rejestrowanych przez powiatowe urzędy pracy oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, dotyczących osób pochodzących z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, podejmujących w Polsce zatrudnienie krótkoterminowe (maksymalnie 6 miesięcy),
  • uczniów i wychowanków nieposiadających polskiego obywatelstwa, uczęszczających do placówek edukacyjnych w Małopolsce,
  • studentów-cudzoziemców na małopolskich uczelniach.