Identyfikacja trendów technologicznych w obszarze ICT z wykorzystaniem statystki patentowej

Autor:Tomasz Sierotowicz, Rafał Wisła
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2012
Temat:innowacyjność
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:ICT w Małopolsce, innowacja, innowacyjny region, ochrona własności intelektualnej, patenty, pobudzanie współpracy biznesu i nauki, potencjał innowacyjności Małopolski, rozwój przedsiębiorstwa, rozwój technologiczny, uczelnie wyższe, współpraca B+R, wynalazki,
Okładka raportu

Opis:

„Identyfikacja trendów technologicznych w obszarze ICT z wykorzystaniem statystki patentowej”

Opracowanie identyfikuje rezultaty działalności badawczo-rozwojowych małopolskich podmiotów zaliczanych do branż ICT. W tym celu wykorzystuje się statystkę patentową oraz tablicę konkordancyjną. Zastosowane podejście metodyczne, z należytą ostrożnością, uprawnia do wyprowadzenia wniosków o braku specjalizacji technicznej w obszarze ICT w Małopolsce oraz nikłej ochronie rozwiązań technicznych w wymiarze międzynarodowym.