Identyfikacja potrzeb informacyjnych małopolskich przedsiębiorstw

Autor:Marcin Nytko
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2009
Temat:przedsiębiorczość
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:dotacje, koniunktura gospodarcza, Małopolska, potrzeby informacyjne, ulgi, województwo małopolskie, wsparcie administracyjno-organizacyjne, wsparcie działalności innowacyjnej, wsparcie rozwoju eksportu,
Okładka raportu

Opis:

Raport „Identyfikacja potrzeb informacyjnych małopolskich przedsiębiorstw” wskazuje obszary, w których przedsiębiorcy odczuwają deficyty informacyjne. Skoncentrowano się na kwestiach, które zdaniem przedsiębiorców, mogą przyczynić się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności firm. Pod kątem potrzeb informacyjnych przebadano m.in. takie obszary jak: koniunktura gospodarcza, rynek pracy, ulgi i dotacje inwestycyjne, możliwość uzyskania wsparcia administracyjno-organizacyjnego procesu inwestycyjnego, wsparcia rozwoju eksportu, wsparcia działalności innowacyjnej, prawa czy współpracy z uczelniami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi. Badanie składało się z dwóch etapów: badania jakościowego – przeprowadzonego metodą indywidualnego wywiadu pogłębionego wśród 10 średnich i 10 dużych przedsiębiorstw; badania ilościowego – przeprowadzonego metodą standaryzowanej ankiety telefonicznej wspieranej komputerowo wśród 250 mikro i 250 małych przedsiębiorstw.

Zapraszamy do lektury.

Identyfikacja potrzeb informacyjnych małopolskich przedsiębiorstw – streszczenie