Polska regionów – Polska miast

Autor:uczestnicy IX Konferencji Krakowskiej
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2017
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:debata regionalna, IX Konferencja Krakowska, Małopolska, polityka miejska, przyszłość Europy, urbanizacja,
Okładka raportu

Opis:

Publikacja jest próbą podsumowania IX Konferencji Krakowskiej „Polska regionów – Polska miast”, która odbyła się w Krakowie w dniach 28–29 listopada 2016 roku. Powstała w niebywale fascynującym, a zarazem krytycznym dla Europy, Polski i jej regionów czasie.

Tematyka tomu koncentruje się na perspektywach rozwoju oraz zagrożeniach cywilizacyjnych miast i regionów w kilku aspektach, przede wszystkim:

  • zagrożeniach i perspektywach współczesnej Europy,
  • roli i znaczenia samorządu wewnątrz kraju i jego relacji z władzami centralnymi,
  • przyszłości polskiej urbanizacji,
  • polityki miejskiej w kontekście metropolizacji,
  • wpływu polskiej wsi na rozwój kraju.

Dobrobyt sprzyja postawom zachowawczym i korzystaniu z tego, co zostało już wypracowane. Natomiast kryzys i niepewność są impulsem do zmian, podejmowania energicznych wysiłków i wytyczania nowych ścieżek rozwoju. Wyzwania, przed którymi dziś stoi Europa, będą wymagały odważnych reform i śmiałych wizji. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułami umieszczonymi w publikacji. Jesteśmy przekonani, że debaty podczas IX Konferencji Krakowskiej pomogły nakreślić scenariusze pozwalające optymistyczniej spoglądać w przyszłość.

Zapraszamy do lektury!