Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2021

Autor:Filip Bodziarczyk
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2023
Temat:handel zagraniczny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:handel zagraniczny, Małopolska, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego,
Okładka raportu

Opis:

Raport prezentuje sytuację związaną z rozwojem handlu zagranicznego na terenie Polski i Małopolski w 2021 roku. Istotna część informacji zawartych w publikacji dotyczy także pozostałych polskich województw.

Prezentowane dane zostały pozyskane od Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Szczególnej wartości raportowi dodaje fakt, iż zawiera on zestawienia na poziomie regionalnym, podczas gdy statystyka publiczna dostępna jest tylko na poziomie krajowym.