Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2018

Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2019
Temat:handel zagraniczny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:analizy Małopolska, eksport, handel zagraniczny, import,
Okładka raportu

Opis:

Niniejszy raport prezentuje sytuację związaną z rozwojem handlu zagranicznego na terenie Polski i Małopolski w 2018 r. Istotna część informacji zawartych w publikacji dotyczy także pozostałych polskich województw. Raporty dotyczące handlu zagranicznego są przygotowywane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego od 2007 r.

Prezentowane dane statystyczne dotyczące handlu zagranicznego w Polsce i Małopolsce zostały pozyskane od Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Szczególnej wartości raportowi dodaje fakt, że zawiera on zestawienia na poziomie regionalnym, podczas gdy statystyka publiczna jest dostępna tylko na poziomie krajowym.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.