Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2019 roku

Autor:Magdalena Danek
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2020
Temat:handel zagraniczny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:eksport, handel zagraniczny, handel zagraniczny w Małopolsce, handel zagraniczny w Polsce, import, Małopolska,
Okładka raportu

Opis:

Raport prezentuje analizę handlu zagranicznego na terenie Polski i Małopolski w 2019 roku. Istotna część informacji zawartych w publikacji dotyczy także pozostałych polskich województw.

Małopolska na tle Polski

Udział Małopolski w krajowym eksporcie i imporcie spadł:

  • do poziomu 4,4% w eksporcie (o 0,2 p. proc. mniej niż w 2018 roku),
  • do 4,6% w imporcie ( 0,3 p. proc. mniej niż w 2018 roku).

Małopolska zajęła w 2019 roku 6. miejsce w kraju pod względem wielkości eksportu i importu. Saldo handlu zagranicznego Polski wyniosło 4,3 mld euro (-1,8 mld euro w 2018 roku). Małopolska utrzymała ujemny bilans handlowy, zamykając 2019 rok z wynikiem -0,17 mld euro (-0,72 mld euro w 2018 roku).

Udział małopolskich powiatów w handlu zagranicznym

W Małopolsce w działalność związaną z handlem zagranicznym angażowały się głównie firmy z Krakowa – generowały 24,8% eksportu oraz 42,9% importu,

Istotną rolę odgrywają także powiaty okalające Kraków: krakowski i wielicki. Największy procentowy wzrost zarówno importu, jak i eksportu odnotowano w powiecie dąbrowskim.