Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2019. Podstawowe dane

Autor:Natalia Mirocha
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2020
Temat:handel zagraniczny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:handel zagraniczny,
Okładka raportu

Opis:

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2019. Podstawowe dane”. Prezentujemy w nim dane na temat eksportu i importu w Małopolsce i innych województwach, a także wskaźniki krajowe. W raporcie można znaleźć informacje porównawcze dla lat 2018-2019, a także dane z wcześniejszych okresów.

I tak na przykład, w 2019 r. nastąpił wzrost wartości wysyłanych towarów i usług z Małopolski osiągając 10,3 mld euro (10,37 mld euro). Dla porównania w 2018 r. wyniósł 10,11 mld euro. Region kolejny rok z rzędu plasuje się na 6 pozycji pod względem jego wielkości.

Z kolei wartość importu w Małopolsce przekroczyła barierę 10 mld euro i przewyższyła wartość eksportu (o ponad 172 mln euro). Małopolska sprowadziła towar o łącznej wartości 10,54 mld euro ale zanotowała spadek względem roku ubiegłego (10,82 mld euro). W zestawieniu regionów pozwoliło to ponownie zająć województwu 6 miejsce.