Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2014

Autor:Katarzyna Antończak-Świder
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2015
Temat:handel zagraniczny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:handel zagraniczny, Małopolska,
Okładka raportu

Opis:

Raport pokazuje sytuację w handlu zagranicznym w Polsce i Małopolsce w 2014 roku. Wiele informacji zawartych w publikacji dotyczy także pozostałych województw. Raporty na temat handlu zagranicznego są przygotowywane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego od 2007 roku (data wydania raportu). W latach 2011–2014 systematyczne analizy dotyczące wymiany międzynarodowej prowadziło Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. W 2015 roku publikację przygotowało Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, które kontynuuje działalność Obserwatorium Gospodarki.

Prezentowane dane statystyczne dotyczące handlu zagranicznego w Polsce i Małopolsce pochodzą z Izby Celnej w Warszawie. Szczególna wartość raportu wynika z faktu, że zawiera on zestawienia w podziale na regiony, podczas gdy statystyka publiczna dostępna jest tylko na poziomie krajowym. Co jednak trzeba wyraźnie podkreślić, statystyka publiczna przeszacowuje dane z Izby, tak więc porównywanie wskaźników zawartych w niniejszej publikacji, z wyliczeniami urzędu statystycznego jest nieuprawnione.

Zapraszamy do lektury.

Streszczenie raportu w wersji polskiej.

Streszczenie raportu w wersji angielskiej.