Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2013 r.

Autor:Rafał Poniewski
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2014
Temat:handel zagraniczny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:eksport, handel zagraniczny, import, Małopolska, województwo małopolskie, wymiana handlowa,
Okładka raportu

Opis:

Raport „Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2013 r.” będący diagnozą sytuacji w handlu zagranicznym w Polsce i w Małopolsce w latach 2009-2010, jest kontynuacją badań handlu zagranicznego realizowanych przez Małopolskie Obserwatorium Gospodarki od 2008 roku. Raport jest diagnozą sytuacji w handlu zagranicznym w Polsce i Małopolsce w 2013 roku (z uwzględnieniem przekroju regionalnego w wybranych aspektach). Raporty na temat handlu zagranicznego przygotowywane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego od 2007 roku (data wydania raportu). Od 2011 roku systematyczne analizy dotyczące wymiany międzynarodowej prowadzi Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Wartość dodana raportu wynika z faktu, że statystyka publiczna prezentuje dane z tego zakresu tylko na poziomie krajowym. Opracowanie prezentuje wybrane zagadnienia handlu zagranicznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski (w raporcie zamiennie używane są określenia: województwo małopolskie i Małopolska). Dane statystyczne dotyczące wymiany handlowej w Polsce i Małopolsce pochodzą z Izby Celnej w Warszawie.

Zapraszamy do lektury.