Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2012 r.

Autor:Agnieszka Górniak
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2013
Temat:handel zagraniczny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:eksport, handel zagraniczny, import, Małopolska, województwo małopolskie, wymiana handlowa,
Okładka raportu

Opis:

Raport „Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2012 r.” jest diagnozą sytuacji w handlu zagranicznym w Polsce i w poszczególnych województwach w 2012 roku. Handel międzynarodowy jest istotnym czynnikiem, który wpływa na rozwój gospodarczy kraju i regionu, a siła eksportowa województw jest różna. Śledzenie poziomu wymiany, trendów oraz analiza miar charakteryzujących handel zagraniczny są istotne, jeśli region chce efektywnie wspierać eksporterów i tym samym stymulować swój rozwój. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki od kilku lat prowadzi systematyczne badania w obszarze wymiany międzynarodowej na poziomie regionów; takie analizy nie są w Polsce prowadzone na szerszą skalę. Wartość raportu wynika z faktu, że Główny Urząd Statystyczny prezentuje statystyki handlu tylko na poziomie krajowym. W raporcie szczególną uwagę poświęcono Małopolsce. Opracowanie prezentuje wybrane aspekty handlu zagranicznego Małopolski na tle pozostałych województw, a także zawiera pogłębioną analizę wymiany handlowej.

Zapraszamy do lektury.

Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2012 r. – streszczenie

Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2012 r. – wizualizacja